Keg bia
Keg bia
keg bia tuoi 30l 50l -

Tên sản phẩm Keg bia tươi 30L, 50L
Mã sản phẩm
Mô tả
Khách hàng : Habeco, Sabeco
Nhà sản xuất Sahm GmbH & Co.
keg eco 20l -

Tên sản phẩm Keg ECO 20L
Mã sản phẩm
Mô tả
Khách hàng Habeco, Sabeco
Nhà sản xuất Sahm GmbH & Co.
1