Vòi chiết bia vào chai PET - PEGAS
Vòi chiết bia vào chai PET - PEGAS

 

voi chiet pegas evolution -

Tên sản phẩm Vòi chiết Pegas Evolution
Mã sản phẩm
Mô tả
Tương thích với cổ chai PCO 1810, 1811, BPF
Nhà sản xuất PEGAS
voi chiet pegas novotap 2 0 -

Tên sản phẩm Vòi chiết Pegas NovoTap 2.0
Mã sản phẩm
Mô tả
Vòi chiết Pegas NovoTap 2.0 tương thích với cổ chai PET PCO 1818, BPF
Nhà sản xuất PEGAS
1