Phụ kiện Keg
Phụ kiện Keg

 

dau noi ong xuat xu eu -

Tên sản phẩm Đầu nối ống. Xuất xứ EU
Mã sản phẩm
Mô tả
- Đầu nối ống. Xuất xứ EU.
- Đầu nối ống 10 mm
- Đầu nối ống 8 mm
- Đầu nối giảm 10 – 6 mm
Nhà sản xuất Sahm GmbH & Co.
van chiet loai lom xuat xu duc -

Tên sản phẩm Van chiết loại lõm. Xuất xứ Đức
Mã sản phẩm
Mô tả
Van chiết loại lõm. Xuất xứ Đức
Nhà sản xuất Sahm GmbH & Co.
van chiet loai phang xuat xu duc -

Tên sản phẩm Van chiết loại phẳng. Xuất xứ Đức
Mã sản phẩm
Mô tả
Van chiết loại phẳng. Xuất xứ Đức
Nhà sản xuất Sahm GmbH & Co.
van dan lanh dau keg xuat xu duc -

Tên sản phẩm Van dẫn lạnh đầu Keg. Xuất xứ Đức
Mã sản phẩm
Mô tả
Van dẫn lạnh đầu Keg. Xuất xứ Đức. 01 đường bia, 02 đường nước lạnh
Nhà sản xuất Sahm GmbH & Co.
van dieu ap co2 xuat xu eu -

Tên sản phẩm Van điều áp CO2. Xuất xứ EU
Mã sản phẩm
Mô tả
Van điều áp CO2. Xuất xứ Đức
Nhà sản xuất Sahm GmbH & Co.
van phan phoi van phap tay box loai lom xuat xu duc -

Tên sản phẩm Van phân phối / Van phập / Tay box loại lõm. Xuất xứ Đức
Mã sản phẩm
Mô tả
Van phân phối loại lõm. Xuất xứ Đức
Nhà sản xuất Sahm GmbH & Co.
van phan phoi van phap tay box loai phang xuat xu duc -

Tên sản phẩm Van phân phối / Van phập / Tay box loại phẳng. Xuất xứ Đức
Mã sản phẩm
Mô tả
Van phân phối loại phẳng. Xuất xứ Đức
Nhà sản xuất Sahm GmbH & Co.
1