Tháp bia
Tháp bia
thap ban bia tuoi zamky -

Tên sản phẩm Tháp bán bia tươi (Zamky)
Mã sản phẩm
Mô tả
Khách hàng : Vuvuzela Beer Club, Sabeco, Tiger, Heineken
Nhà sản xuất Sahm GmbH & Co.
1