Ly cốc thủy tinh - Sahm
Ly cốc thủy tinh - Sahm

ly denver ly aspend -

Tên sản phẩm Ly Denver, Ly Aspend
Mã sản phẩm
Mô tả
Cốc thủy tinh chất lượng cao dùng cho đồ uống nhập khẩu từ hãng Sahm GmbH & Co. – CHLB Đức.
Khách hàng : Vuvuzela, Sabeco
Nhà sản xuất Sahm GmbH & Co.
coc thuy tinh sahm -

Tên sản phẩm Cốc thủy tinh Sahm
Mã sản phẩm
Mô tả
Cốc thủy tinh chất lượng cao dùng cho đồ uống nhập khẩu từ hãng Sahm GmbH & Co. – CHLB Đức.
Khách hàng : Vuvuzela, Sabeco
Nhà sản xuất Sahm GmbH & Co.
coc thuy tinh sahm -

Tên sản phẩm Cốc thủy tinh Sahm
Mã sản phẩm
Mô tả
Cốc thủy tinh chất lượng cao dùng cho đồ uống nhập khẩu từ hãng Sahm GmbH & Co. – CHLB Đức.
Khách hàng : Vuvuzela, Sabeco
Nhà sản xuất Sahm GmbH & Co.
antik -

Tên sản phẩm Antik
Mã sản phẩm Antik
Mô tả
Cốc thủy tinh chất lượng cao dùng cho đồ uống nhập khẩu từ hãng Sahm GmbH & Co. – CHLB Đức.
Khách hàng : Vuvuzela, Sabeco
Nhà sản xuất Sahm GmbH & Co.
bologna -

Tên sản phẩm Bologna
Mã sản phẩm Bologna
Mô tả
Cốc thủy tinh chất lượng cao dùng cho đồ uống nhập khẩu từ hãng Sahm GmbH & Co. – CHLB Đức.
Khách hàng : Vuvuzela, Sabeco
Nhà sản xuất Sahm GmbH & Co.
1