Máy rửa ly cốc nhà hàng

Máy rửa ly cốc nhà hàng

Khách hàng : Vuvuzela Beer Club