Máy đo độ bền của bọt bia
Máy đo độ bền của bọt bia
nibem foam stability tester -

Tên sản phẩm Nibem Foam Stability Tester
Mã sản phẩm
Mô tả
Nhà sản xuất Sahm GmbH & Co.
1