Vật tư chai và quảng cáo
Vật tư chai và quảng cáo

 

binh nhua chua da lanh xuat xu viet nam -

Tên sản phẩm Bình nhựa chứa đá lạnh. Xuất xứ Việt nam
Mã sản phẩm
Mô tả
Nhà sản xuất Sahm GmbH & Co.
ket nhua xuat xu viet nam -

Tên sản phẩm Két nhựa. Xuất xứ Việt nam
Mã sản phẩm
Mô tả
Nhà sản xuất Sahm GmbH & Co.
khay nhua -

Tên sản phẩm Khay nhựa
Mã sản phẩm
Mô tả
Nhà sản xuất Sahm GmbH & Co.
mo nap chai -

Tên sản phẩm Mở nắp chai
Mã sản phẩm
Mô tả
Nhà sản xuất Sahm GmbH & Co.
1