Máy lọc xút tái sử dụng
Máy lọc xút tái sử dụng
may loc bia dang mang -

Tên sản phẩm Máy lọc bia dạng màng
Mã sản phẩm
Mô tả
Khách hàng : Sapporo, Heineken, Carlsberg
Nhà sản xuất Sahm GmbH & Co.
1