Phụ tùng van chiết lõm
Phụ tùng van chiết lõm
van co2 cua van chiet lom no 026692 6 -

Tên sản phẩm Van CO2 của van chiết lõm No. 026692.6
Mã sản phẩm
Mô tả
Van CO2 của van chiết loại lõm

- Vật liệu EPDM và thép không gỉ
- Xuất xứ EU
- Phù hợp với van chiết của DSI và Micro Matic
Nhà sản xuất Sahm GmbH & Co.
vong dem cua van chiet lom no 026363 7 -

Tên sản phẩm Vòng đệm của van chiết lõm No. 026363.7
Mã sản phẩm
Mô tả
Vòng đệm của van chiết loại lõm

- Vật liệu EPDM
- Xuất xứ EU
- Phù hợp với van chiết của DSI và Micro Matic

Nhà sản xuất Sahm GmbH & Co.
1