Máy lạnh
Máy lạnh
may lanh ban bia tuoi tropical concord -

Tên sản phẩm Máy lạnh bán bia tươi TROPICAL CONCORD
Mã sản phẩm
Mô tả
Khách hàng : Vuvuzela Beer Club, Sabeco, Tiger, Heineken, Carlsberg
Nhà sản xuất Sahm GmbH & Co.
1