Bia24h | Nhà cung cấp hàng đầu thiết bi ngành bia
  • Hệ thống thiết bị pha trộn bột nguyên liệu cung cấp cho các nhà sản xuất bánh

  • Men bia

  • Máy lọc bia dạng màng

  • Keg chứa bia tươi, bia hơi, thùng chứa hoá chất đặc biệt

Nhà cung cấp